סיבים אופטיים, לא רק תקשורת

https://www.new-techonline.com/2018/06/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%A7-%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/